E-Sport


Game On – Spelkvällar i smedbyn

Välkommen till Druidz E-Sports spelkvällar för ungdomar i Smedbyn! Vi är en förening som har skapat en mötesplats för alla som älskar att spela spel tillsammans. Vårt fokus ligger främst på e-sport spel som är populära bland ungdomar idag.

Hos oss är alla välkomna oavsett ålder, kön eller spelnivå. Vi tror på att skapa en inkluderande och trygg miljö där alla kan känna sig välkomna och bekväma. Genom våra spelkvällar vill vi ge ungdomar möjlighet att umgås med andra och skapa nya vänskapsband över en gemensam passion för gaming.

På våra spelkvällar har vi ett brett utbud av spel att välja mellan, allt från de populära spelen som Fortnite, Minecraft och League of Legends till mindre kända spel. Vi uppmuntrar till samarbete och teamwork genom att fokusera på spel som spelas tillsammans.

Vi på Druidz E-Sport tror på att spel kan vara en positiv kraft i samhället och vi arbetar för att främja goda värderingar som respekt, samarbete och kamratskap. Genom våra spelkvällar vill vi skapa en rolig och trygg miljö för ungdomar där de kan utveckla sina sociala färdigheter och samtidigt ha kul med sina vänner.

Så vad väntar du på? Kom och anslut till våra spelkvällar på Smedbyn och upplev en kväll full av spel, socialt umgänge och nya vänskapsband. Vi ser fram emot att träffa dig!


Welcome to Druidz E-Sports youth gaming nights at Smedbyn! We are an association that has created a meeting place for everyone who loves playing games together. Our focus is mainly on e-sports games that are popular among young people today.

Everyone is welcome to our gaming nights regardless of age, gender, or skill level. We believe in creating an inclusive and safe environment where everyone can feel welcome and comfortable. Through our gaming nights, we want to give young people the opportunity to socialize with others and create new friendships over a common passion for gaming.

At our gaming nights, we have a wide range of games to choose from, including popular games like Fortnite, Minecraft, and League of Legends, as well as lesser-known games. We encourage collaboration and teamwork by focusing on games that are played together.

We at Druidz E-Sport believe that games can be a positive force in society, and we work to promote good values such as respect, cooperation, and camaraderie. Through our gaming nights, we want to create a fun and safe environment for young people where they can develop their social skills while having fun with their friends.

So what are you waiting for? Come and join our gaming nights at Smedbyn and experience an evening full of games, socializing, and new friendships. We look forward to seeing you!