Styrelse

Ordförande
Andreas Westman

Kassör
David Meyer Trap

Sekreterare
Rebecka Ambrus

Ledamot
Zabina Svensson

Årsmöte 2023
Årsmöte hålls 03/17 Druidz Discord kl. 15:00

Ordförande
Andreas Westman

Kassör
David Meyer Trap

Sekreterare
Rebecka Ambrus

Årsmöte 2022
Årsmöte hålls 03/30 Druidz Discord kl. 14:00