Inclusion and sustainable gaming

We at Druidz E-Sport not only strive for inclusion and sustainable gaming within the framework of HBTQI+ but also engage in uplifting gaming culture to meet the needs of children and young people for meaningful leisure time. By offering various games and gaming platforms, we dedicate ourselves to educating and preparing for the future. In today’s society, it is increasingly important to showcase games and gaming platforms that promote the well-being and development of children and young people. Just as there are different publishers and authors when it comes to books, not all games are suitable for children. We help navigate through the different games and identify those that we believe are positive and rewarding from our perspective.

By actively working with multiplayer/co-op games, we teach young people the importance of cooperation and being attentive. For those who have difficulty functioning in a group, we provide opportunities to play games where they still get a moment to feel skilled and good about themselves. We aim to empower the individual so that they do not see obstacles, and we advocate constantly for young people to help each other rather than us taking over. It is clear that young people who have the opportunity to learn and teach others grow both within the group and as individuals. We see this as an important part of creating a positive gaming community where every individual can thrive and develop in their own way


Vi i Druidz E-Sport strävar inte bara efter inkludering och ett hållbart spelande inom ramen för HBTQI+, utan engagerar oss också i att lyfta spelkulturen för att möta barns och ungas behov av en meningsfull fritid. Genom att erbjuda olika spel och olika spelplattformar ägnar vi oss åt att utbilda och förbereda för framtiden. I dagens samhälle är det av ökande vikt att visa upp spel och spelplattformar som främjar barn och ungdomars välmående och utveckling. På samma sätt som det finns olika förlag och författare när det gäller böcker, är inte alla spel lämpliga eller lämpade för barn. Vi hjälper till att navigera bland de olika spelen och identifierar de som vi anser vara positiva och givande ur vårt perspektiv.

Genom att aktivt arbeta med Multiplayer/Co-op spel lär vi ungdomarna att förstå vikten av samarbete och att vara lyhörda. För de som har svårt att fungera i en grupp ger vi möjlighet att spela spel där de ändå får en stund av att känna sig duktiga och bra. Vår strävan är att stärka individen så att de inte ser hinder, och vi förespråkar hela tiden att ungdomarna ska hjälpa varandra snarare än att vi tar över. Det är tydligt att ungdomar som har möjlighet att lära och lära andra växer både inom gruppen och som individer. Vi ser detta som en viktig del av att skapa en positiv spelgemenskap där varje individ kan trivas och utvecklas på sitt eget sätt.