The local game festival focuses on digital culture and grassroots are now stepping up their game, with only days left until the event opens its doors on the 16-17 of april.

The local business organization Enter is now one of the head sponsors together with the local initiative called dreamjobber. The last one is a branch under the local company called Gnosjö Automatsvarv.

En snabb och flexibel partner

Enter Gislaved är ett kommunalt bolag som finns till för dig som vill starta företag, utveckla din verksamhet eller etablera dig i Gislaveds kommun.

Med vår kompetens och kunskap i lokala och regionala frågor kan vi göra stor skillnad för både befintliga och nya aktörer. Vi vet till exempel vilken hjälp som finns att få i markfrågor när du vill bygga, vilken den enklaste vägen är för att dra igång en verksamhet och hur kommunens beslutsvägar fungerar. Vi har koll på de bästa butikslägena, vilka nätverk du har nytta av och var du hittar rätt kompetens. Dessutom samarbetar vi med utbildningar och skolor samt är med och driver en mängd projekt för att utveckla näringsliv, gröna näringar, kvinnligt ledarskap, handel och turism.

Genom att vara en snabb och flexibel partner underlättar vi för dig när du vill växa, anställa, investera eller etablera dig i Gislaved och Gnosjöregionen.

VR-tekniken som effektiviserar produktionen – och säkrar framtidens medarbetare

För att testa nya produktionsmoment och på sikt effektivisera vår legotillverkning har vi utvecklat en simulator av en multispindelsvarv i virtual reality (VR). På DreamHack Summer 2019 på Elmia i Jönköping presenterade vi simulatorn för första gången i form av ett VR-spel, delvis med syfte att väcka intresse för en karriär inom industrin hos eventets unga besökare.


https://www.svarvning.nu/vr-tekniken-som-effektiviserar-produktionen-och-sakrar-framtidens-medarbetare/

About Post Author