About

Druidz E-Sport och Druidz E-Sport Sweden.

Det är omöjligt att som Sveriges största organisation inte vara med och hjälpa till för att stärka E-Sporten. Med all vår kompetens och många års erfarenhet av både spel och spelare så väll som turneringar och event. Det är en ren självklarhet för oss att hjälpa organisatörer för att göra turneringar och cupper bättre, detta gör ju att våra spelare får än bättre miljö att arbeta i. Vi har ett stort förtroende att förvalta och det gör vi genom att arbeta på flera områden. ”

/ Andreas Shades Westman – Managing Director Team Druidz E-Sport

Druidz Historia – En Multigaming Organisation blir till

Druidz E-Sport har sedan starten 1994 alltid haft glädjen och intresset för spel dvs. både på konsol och också pc. Druidz började med att 7 st vänner med det gemensamma intresset datorbygge och dator spelandet. Men också en social tanke att vi som hade datorer ville få med alla andra att ha lika kul som vi. Därför ordnades lokal och vi i Druidz hjälpte till så att så många som möjligt kunde vara med. Allt ifrån att låna skärmar eller datorer men vi hjälpte också till att byta grafikkort så att om någon köpte nytt kunde nästa person ärva det gamla och på så vis hjälpte vi varandra. Runt 2000 började Druidz växa från att vara en mindre del Quake spelare så gick vi mot att spela Battlefield Vietnamn som snabbt när Battlefield 2 släpptes gå över till DICE stora hitt. Kort efter det startades en Counterstrike 1.6 del upp och Druidz var då på väg emot den organisation vi är idag. Druidz har försökt samla likasinnade under samma namn och att kunna förmedla Druidz tanke sätt och stärka spelarnas röster i samhället. Med Druidz spelares gemensamma värde grund kan vi skapa ett format och också stärka E-Sporten i Sverige på ett positivt sätt. Ju fler vi är tillsammans ju starkare vi är och ju mer kan vi hjälpa varandra och ju mer kan vi påverka.

Druidz värdegrund – Som individ i ett större sammanhang

Noll tolerans mot fusk. Att med de medel vi har tillgång till att kunna stötta och hjälpa våra medlemmar. Det kan vara allt ifrån stöd som medmänniska eller produkter från sponsorer, men det kan också handla om ekonomiskt stöd. Allt handlar om vilken grad och på vilket sätt det gynnar spelaren eller laget bäst. Druidz är en organisation med stort utbud av spelare så väl amatörer som Proffs.
Alla Druidz spelare skall uppträda på ett fackmannamässigt och moget sätt. Som spelare i Druidz skall du ha förståelse för andra spelare inom andra spel och bemöta alla spelare oavsett kön, plattform eller spel intresse på ett så trevligt och förstående sätt som möjligt. Druidz anser att vi är alla som spelare en liten del och vi bör därför hjälpa varandra mot ett gemensamt mål och det är att föra ut budskapet om E-Sport. Att som ensam spelare har vi svårt att få vår röst hörd men som individ i ett större sammanhang är vi en röst att räkna med.

Druidz politiskt arbete – Mer än bara spel

Druidz E-Sport jobbar på fler sätt än bara spela. Druidz E-Sport Sweden jobbar hårt politiskt med att stärka E-Sporten som sport och som folksport i Sverige. En del i detta arbete är de projekt vi jobbar med under ungdomsstyrelsen och tillsammans med Goodgame i snart 2 år. Vi jobbar samtidigt tillsammans med flera spel Communitys så som quakelive.se och nyhets portalen ctrlaltelite.se. Genom att delta aktivt i nyhets rapportering och utformning tar vi vårt ansvar för hur E-Sporten porträtteras. Vi tar starkt avstånd till att tjejer objektifieras utan vill att dom precis på samma villkor representeras i text och bilder likvärt med killar, där fokus självklart ligger på spelaren och E-Sporten. Lika så tycker vi inte att det finns någon anledning att skriva nyheter som på ett negativt sätt visar E-sporten utan vi har ett ansvar att visa E-sporten på ett så positivt sätt som möjligt och i det fall det inte går väljer vi att inte publicera. Detta gäller vår egna och de sidor vi jobbar med.

Druidz event och evenemang – Tillsammans bygger vi E-Sport

Druidz E-Sport Sweden har andra projekt som vi jobbar med parallellt och ett av dessa är Event och evenemang.  Druidz har under flera år jobbat med att skapa spel event så som release fester eller release event för spel tillsammans med Activision® och Microsoft®.  Några spel vi promotat är senast Modern Warfare 2™ men även ET:Quakeworld™ , Wolfenstein™, Halo ODST ™och Guitar Hero 3™.  Inom detta område jobbar vi också med upplevelser så som större LAN där vi kan hjälpa till med allt från admins till sponsorer för hela eventet. Druidz E-Sport Sweden jobbar hårt med cuper och ligor och har just nu samarbete med 6 st internet caféer där vi hjälper till med turneringarna och cupperna. Allt från sponsor stöd till att administrera hela cupen.

 

Druidz E-sport och Druidz E-Sport Sweden

Druidz E-Sport och Druidz E-Sport Sweden jobbar för att förbättra E-Sporten och att stärka dess utövare i deras gemensamma mål för E-Sportens självklara ställning i Sverige och Europa som folksport och fackmässigt utövande.
Druidz E-Sport jobbar på såväl amatör nivå som professionell nivå för att hjälpa spelare och stärka dem i sitt mål att kunna utöva en sport.
Druidz E-Sport SWEDEN jobbar för att stärka E-Sporten på amatör nivå genom väll genom tänkta och fackmässigt utförda event och turneringar. Och genom det politiska engagemang på nationell nivå genom ungdomsstyrelsen och på kommunal nivå med lokala satsningar som våra mindre spelföreningar. Druidz har ca 1000 medlemmar och ca 4 olika föreningar som alla är förenade under Druidz huvud förening. Mer om föreningen finns att läsa på hemsidan där också stadgarna finns att tillgå.